Doprovodné akce

Výstava STAVBA A VODA

Prezentace výstavy STAVBA A VODA

 Exkurse:

  • Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově v Praze za účasti garanta výstavby Ing. Jiřího Rosického, ředitele provozní divize Pražské vodohospodářské společnosti.
  • Stará bubenečská čistírna odpadních vod
  • Podolská vodárna

Výstava – konferenci doprovodí putovní výstava Stavba a voda