KONTAKT

Pořadatel/kontakt pro účastníky

Český svaz stavebních inženýrů
Sokolská 15
120 00 Praha 2
T: +420 227 090 411; +420 227 090 410
E: cssi@cssi‐cr.cz

Pro partnery

Ing. Pavel Štěpán, předseda Organizačního výboru Konference VODA 2020
T: +420 603 442 609
E: stepan@deltaplan.cz

Pro média

Ing. Pavel Štěpán, předseda Organizačního výboru Konference VODA 2020
T: +420 603 442 609
E: stepan@deltaplan.cz