VODA - stavba a voda 2020
19. a 20. října 2020, Hotel Olšanka, Praha

Konferenci pořádá Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své činnosti a ke 155. výročí založení Spolku Inženýrů a Architektů v Království Českém ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků.

Záštity

Partneři

Mediální partneři