VODA - stavba a voda 2020
NOVÝ TERMÍN ZÁVĚRU KONFERENCE JE 21.06.2022

Konferenci pořádá Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své činnosti a ke 155. výročí založení Spolku Inženýrů a Architektů v Království Českém ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

 

Záštity

Partneři

Mediální partneři