REGISTRACE

Registrace na Konferenci VODA 2020 přes formulář: přihlašovací formulář

Základní účastnický poplatek: 2.500,- Kč (vč. DPH)

Zvýhodněné ceny účastnických poplatků Členové ČSSI a ČKAIT: 1.500,- Kč (vč. DPH)

Studenti: zadarmo / 150,-kč (včetně oběda)

Cena zahrnuje:

- vstup na úvodní společné jednání a všechny přednášky

- nápoje a občerstvení v průběhu konference

- konferenční materiály - elektronický sborník přednášek (ke stažení)

- tištěný katalog k doprovodné výstavě STAVBA A VODA

Podmínky registrace:

Registrace na konferenci VODA 2020 je závazná.

Účast je podmíněna zaplacením vložného na transparentní účet konference, číslo účtu: 50016-1923331339/0800 (vedený u České spořitelny, a.s. )

Na základě Vaší závazné přihlášky bude vystavena faktura - daňový doklad nejpozději do 14 dnů od data úhrady vložného.

Pokyny pro platbu účastnického poplatku:

- číslo účtu: 50016–1923331339/0800

- variabilní symbol: IČ / DIČ uvedené v registračním formuláři;

- u členů ČKAIT a ČSSI členské číslo;

- sdělení pro příjemce: uvést jméno a příjmení účastníka;

- Zrušení registrace na konferenci musí být provedeno písemně (e-mailem na adresu abadzic@cssi-cr.cz).

- V případě zrušení registrace nejpozději 5 pracovních dní před konáním akce se vrací 100 % registračního poplatku. V ostatních případech bude fakturována plná cena. Účastník má v takovém případě možnost za sebe navrhnout zástupce (nutno zaslat na e-mail abadzic@cssi-cr.cz), který musí být potvrzen pořadatelem.

- V případě dotazů nás prosím kontaktujte na: abadzic@cssi-cr.cz nebo telefonicky na: 227 090 410