PARTNEŘI

NABÍDKA PARTNERSTVÍ KONFERENCE VODA 2020

 • Umístění logotypu partnera:
  • Na tištěných materiálech souvisejících s Konferencí VODA 2020 publikovaných před i po konferenci, tj. pozvánka, tiskové zprávy, program
  • konference, katalog k doprovodné výstavě konference „Stavba a voda“, logotyp ve skupině na panelu doprovodné výstavy ke konferenci „Stavba a voda“).
  • V elektronických materiálech publikovaných před i po konferenci (emailové sdělení pro účastníky konference, tiskové zprávy, sborník určený pro účastníky konference).
  • Na webové stránce konference www.voda2020.cz včetně prokliku na internetovou prezentaci partnera.
  • V audiovizuální prezentaci odrážející témata konference a doprovodnou výstavu „Stavba a voda“. Audiovizuální prezentace je určena pro promítání nejen v rámci úvodního bloku přednášek konference, ale je plánováno i její další putování po České republice a do zahraničí společně s doprovodnou výstavou „Stavba a voda“.
 • Umístění roll–upu s logotypem a propagačních materiálů partnera v konferenčních prostorách.
 • Poděkování partnerovi v úvodním bloku přednášek dne 19. října 2020.
 • Dle výše partnerského plnění:
  • volná registrace k účasti na konferenci pro 3 – 7 osob;
  • umístění propagačního sdělení v elektronickém sborníku (1/4 – 1/2 strany);
  • umístění propagačního sdělení v tištěném katalogu k doprovodné výstavě konference (1/8 strany)
  • poskytnutí fotodokumentace z Konference VODA 2020

Schéma partnerství a případné vystoupení/přednáška zástupce partnera v oficiálním programu konference lze individuálně konzultovat s předsedou Organizačního výboru Konference VODA 2020 Ing. Pavlem Štěpánem.

 

Typ partnerstvíVIPPremiumStandard +StandardSmartSmallPartner
Cena služeb Kč bez DPH50 00030 00017 50010 0005 0004 0000
       dle orientační výše hmotného plnění
Dle výše partnerského plnění:              
·volná registrace k účasti na konferenci pro osoby (sleva 1000 Kč za neuplatněnou vstupenku) 8 5 3 2 1    
·volná registrace k dálkovému přístupu na konferenci X X X X X X X
·umístění propagačního sdělení v elektronickém sborníku 1/1 strany 1/1 strany 1/1 strany 1/1 strany     1/1 strany
·umístění propagačního sdělení v tištěném katalogu k doprovodné výstavě konference 1/1 strany 1/2 strany 1/4 strany 1/8 strany     1/8 strany
Umístění logotypu partnera:              
·Na tištěných materiálech souvisejících s Konferencí VODA 2020 publikovaných před i po konferenci tj. pozvánka, tiskové zprávy, program konference, katalog k doprovodné výstavě konference „Stavba a voda“, logotyp ve skupině na panelu doprovodné výstavy ke konferenci „Stavba a voda“. X X X       X
·V elektronických materiálech publikovaných před i po konferenci (emailové sdělení pro účastníky konference, tiskové zprávy, sborník určený pro účastníky konference). X X X X X X X
· Na webové stránce konference www.voda2020.cz včetně prokliku na internetovou prezentaci partnera. X X X X     X
·V audiovizuální prezentaci odrážející témata konference a doprovodnou výstavu „Stavba a voda“. Audiovizuální prezentace je určena pro promítání nejen v rámci úvodního bloku přednášek konference, ale je plánováno i její další putování po České republice a do zahraničí společně s doprovodnou výstavou „Stavba a voda“. X X X X     X
Umístění roll-upu s logotypem a propagačních materiálů partnera v konferenčních prostorách. X X X X      
Poděkování partnerovi v úvodním bloku přednášek dne 19. října 2020. X X X       X
Poskytnutí fotodokumentace z Konference VODA 2020 v elektronické podobě. X X X X X X X

 

KONTAKT

Český svaz stavebních inženýrů
Sokolská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Pavel Štěpán, předseda Organizačního výboru Konference VODA 2020
T: +420 603 442 609
E: stepan@deltaplan.cz
www.voda2020.cz