PARTNEŘI

NABÍDKA PARTNERSTVÍ KONFERENCE VODA 2020

 • Umístění logotypu partnera:
  • Na tištěných materiálech souvisejících s Konferencí VODA 2020 publikovaných před i po konferenci, tj. pozvánka, tiskové zprávy, program
  • konference, katalog k doprovodné výstavě konference „Stavba a voda“, logotyp ve skupině na panelu doprovodné výstavy ke konferenci „Stavba a voda“).
  • V elektronických materiálech publikovaných před i po konferenci (emailové sdělení pro účastníky konference, tiskové zprávy, sborník určený pro účastníky konference).
  • Na webové stránce konference www.voda2020.cz včetně prokliku na internetovou prezentaci partnera.
  • V audiovizuální prezentaci odrážející témata konference a doprovodnou výstavu „Stavba a voda“. Audiovizuální prezentace je určena pro promítání nejen v rámci úvodního bloku přednášek konference, ale je plánováno i její další putování po České republice a do zahraničí společně s doprovodnou výstavou „Stavba a voda“.
 • Umístění roll–upu s logotypem a propagačních materiálů partnera v konferenčních prostorách.
 • Poděkování partnerovi v úvodním bloku série webinářů.
 • Dle výše partnerského plnění:
  • volná registrace k účasti na konferenci pro 3 – 7 osob;
  • umístění propagačního sdělení v elektronickém sborníku (1/4 – 1/2 strany);
  • umístění propagačního sdělení v tištěném katalogu k doprovodné výstavě konference (1/8 strany)
  • poskytnutí fotodokumentace z Konference VODA 2020

Schéma partnerství a případné vystoupení/přednáška zástupce partnera v oficiálním programu konference lze individuálně konzultovat s předsedou Organizačního výboru Konference VODA 2020 Ing. Pavlem Štěpánem.

 

Typ partnerství  VIP   Premium   Standard +   Standard   Smart   Small  Partner Stánek
Cena služeb Kč bez DPH 65 000 Kč 40 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 7 500 Kč 5 000 Kč 0 Kč 5 000 Kč
              Pozn.: dle orientační výše hmotného plnění stánek ve foyeru
Dle výše partnerského plnění:                
·        volná registrace k účasti na konferenci pro osoby (sleva 1000 Kč za neuplatněnou vstupenku)                 8                    5                    3                    2                    1         
·        umístění propagačního sdělení v elektronickém sborníku;  1/1 strany   1/1 strany   1/1 strany   1/1 strany       1/1 strany   
·        umístění propagačního sdělení v tištěném katalogu k doprovodné výstavě konference   1/1 strany   1/2 strany   1/4 strany   1/8 strany       1/8 strany   
                 
Umístění logotypu partnera:                
·        Na tištěných materiálech souvisejících s Konferencí VODA 2020 publikovaných před i po konferenci tj. pozvánka, tiskové zprávy, program konference, katalog k doprovodné výstavě konference „Stavba a voda“, logotyp ve skupině na panelu doprovodné výstavy ke konferenci „Stavba a voda“.  X   X   X        X  
·        V elektronických materiálech publikovaných před i po konferenci (emailové sdělení pro účastníky konference, tiskové zprávy, sborník určený pro účastníky konference).  X   X   X   X   X   X   X   
·        Na webové stránce konference www.voda2020.cz včetně prokliku na internetovou prezentaci partnera.  X   X   X   X      X  
·        V audiovizuální prezentaci odrážející témata konference a doprovodnou výstavu „Stavba a voda“. Audiovizuální prezentace je určena pro promítání nejen v rámci úvodního bloku přednášek konference, ale je plánováno i její další putování po České republice a do zahraničí společně s doprovodnou výstavou „Stavba a voda“. BUDE-LI  X   X   X   X      X  
                 
                 
Umístění roll-upu s logotypem a propagačních materiálů partnera v konferenčních prostorách.  x   x   x   x         
                 
Poděkování partnerovi v úvodním bloku přednášek dne 19. října 2020.  x   x   x        x  
                 
Poskytnutí fotodokumentace z Konference VODA 2020 v elektronické podobě.  x   x   x   x   x   x  x  

 

KONTAKT

Český svaz stavebních inženýrů
Sokolská 15, 120 00 Praha 2
Ing. Pavel Štěpán, předseda Organizačního výboru Konference VODA 2020
T: +420 603 442 609
E: stepan@deltaplan.cz
www.voda2020.cz