PROGRAM

ÚTERÝ, 21. června 2022

 

dopolední společný program od 9:00 – 12:30 hodin v hlavní posluchárně

 

9:30 hod.                Zahájení konference

                      Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI,

                      Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT

 

9:45 hod.                Vystoupení hostů

 

10:00 hod.               Úvodní přednáška

                         Klimatická změna a voda 

                      RNDr. Pavel Kalenda, CSc.


                      Kritická diskuse k přednesenému tématu.

 

11:30 hod.               Představení programu garanty sekcí:

 

Sekce A:                 Hospodaření s vodou v krajině a nakládaní s pitnou vodou

                      garanti: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Jiří Zima

 

Sekce B:                 Hospodaření s vodou v sídlech  

                         garanti: Ing. Miloslava MelounováIngMiloslav ŠírCSc.

 

Sekce C:                 Urbanismus, architektura a voda

                         garant: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana   

 

Sekce D:                 Městské inženýrství
                         garant: doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

 

Sekce E:                 Vliv vody a vlhkosti na stavby
                         garanti: Ing. Michael Balík, CSc., Ing. Luboš Káně, Ph.D.

 

Sekce F:                 Geotechnika
                         garant: prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

                        

                         Vystoupení hostů;
                               

                         Diskuse účastníků konference.

 

12:30 – 13:30            Oběd


 

od 13:30 – 17:00 hodin  - posluchárna 1

 

Téma 1:                  Zadržování vody na pozemku versus ochrana spodní stavby

                         před   vodou

                         Ing. Antonín Žák, Ph.D.

 

Téma 2:                  Zadržování vody vodními díly

                         doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

 

Téma 3:                  Hospodaření s dešťovými vodami v kampusu

                         VŠB-Technické univerzity Ostrava 

                         doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.

 

Téma 4:                  Biotechnologický systém pro čištění důlních vod z jámy MR1

                         Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.

 

Téma 5:                  Voda v urbanistické tvorbě

                         Ing. Václav Jetel, Ph.D.

 

Téma 6:                  Krajinné plánování - nástroj adaptace krajiny na klimatické změny

                         Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

 

Téma 7:                  Hydrologický systém středověké megapole Angkor, Kambodža

                         doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

 

 

od 13:30 – 17:00 hodin  - posluchárna 2

 

Téma 1:                  Vlhkostní poruchy dřevostaveb a východiska pro spolehlivý návrh

                         Ing. Luboš Káně, Ph.D.

 

 Téma 2:                 Zkušenosti s revidovanou ČSN 73 1901 Navrhování střech

                         Ing. Jan Matička

 

 Téma 3:                 Příprava a praktická realizace konstrukčních detailů

                         izolačních souvrství

                         Ing. Roman Vomlel, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.

 

 Téma 4:                Církevní stavby 1:

                        Kaple, kostelíčky, kostely. Sanace konstrukcí z hlediska vlhkosti

                        Ing. Michael Balík, CSc.

 

 Téma 5:                Církevní stavby 2: Mikroklima v prostoru sakrálních staveb

                        Ing. Lukáš Balík, Ph.D.

 

Téma 6:                 Geotechnické konstrukce v interakci s vodou

                        prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

 

 Téma 7:                Citlivost základových konstrukcí na kolísání hladiny vody

                        Ing. Jan Kos, CSc.

 

 Téma 8:                Geotechnické technologie při sanaci kontaminovaného podloží

                        Ing. Daniel Jirásko, PhD.

 

 Téma 9:                Technologie ražby podzemních konstrukcí ve zvodnělém prostředí

                        doc. Ing. Dr. Jan Pruška

 

 17:00                  Závěrečné slovo 

                        Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI